Hướng dẫn sử dụng Directadmin cơ bản


Kiến thức   24/09/2019 - Admin


1. Nhận thông tin hosting


Thông tin hosting thường được gửi qua email

directadmin-emailUsername/Password sẽ dùng để đăng nhập vào giao diện chính Directadmin và để đăng nhập vào FTP để uload file
Link Directadmin: ở đây là https://103.138.110.199:2222 hoặc https://host3.nps.vn:2222
Giao diện Directadmin:
 Server IPv4 và IPv6: là IP của server hosting,
bạn phải trỏ ít nhất là IPv4 về IP trên để website hoạt động đúng trên server, ví dụ đầy đủ DNS trỏ như sau:

 

directadmin-tro-dns

Xem thêm : Tìm hiểu Purge là gì?
                    Hệ phân tán là gì? Khái niệm và lợi ích của hệ phân tán


2. Upload file

Cách 1: upload qua FTP


- Sử dụng winscp hoặc các phần mềm FTP client khác, dùng IP và username/password như email đã gửi để login vào Winscp
Phần mềm Winscp có thể download tại: https://winscp.net/eng/downloads.php


- Di chuyển tới thư mục của dưới máy local và thư mục trên hosting để tiến hành kéo thả các file mình muốn upload
Chú ý: Source code phải nằm trong thư mục public_html 
 

Cách 2, upload qua File Manager trên Directadmin


- Nén source code thành định dạng *.zip hoặc *.tar.gz (không có password), ví dụ file upload là: wordpress-5.2.3.tar.gz
- Đăng nhập Directadmin qua link phía trên, vào phần File Manager
- Vào thư mục muốn upload, ở đây là thư mục chính, bấm vào button "Upload files to current directory"
- Chọn file nén và tiến hành upload.
- Quay lại File Manager thư mục /, giải nén file mới upload bằng cách bấm vào Extract
- Vào thư mục vừa mới giải nén (thư mục /wordpress), chọn tất cả các file và bấm vào Add to Clipboard
- Vào thư mục /public_html và bấm Move Clipboard Files here
Xem video các bước làm: link video


3. Tạo/import database

Tạo Database


- Login Directamin vào MySQL Management > Create new Database
- Database Name: Tên Database
  Database Username: tên user sẽ được gán quyền vào database trên
  Username Password và Confirm Password: mật khẩu đăng nhập của user trên.
  Password có thể random hoặc tự điền, sau đó bấm create để tạo


Import Database


- B1: Chọn database muốn import đè lên
  B2: Chọn file Database ở dưới máy login
  B3: Điền thông tin đăng nhập database
  B4: Bấm Upload
 

Directadmin-database-2

4. Cấu hình website


- Tiến hành chỉnh sửa file cấu hính source code kết nối với Database
Hoặc tiến hành install với các website được cài đặt mới như wordpress.

Chi tiết xem thêm tại kênh youtube:  https://www.youtube.com/channel/UC2SJ8-jowF5dMoD3ut67euAKeywords: hướng dẫn Directadmin Hosting Directadmin