Kiến thức chung

Purge là gì?

30/07/2019

Bài viết dưới đây giúp các bạn hiểu được thuật ngữ Purge là gì? Đồng thời giúp các bạn Purge một vài thứ trên trình duyệt, giúp bạn sử dụng chúng tốt hơn.

Keylogger 2017: Đánh giá PcTattletale

30/07/2019

Keylogger là những ứng dụng bí mật đọc tổ hợp phím khi bạn gõ chúng và gửi đến một người xa lạ. Keylogger 2017 là 1 keylogger dành cho PC, Android, iPhone.

Hệ phân tán là gì? Khái niệm và lợi ích của hệ phân tán

30/07/2019

​Với sự mở rộng công nghệ của thế giới, hệ phân tán hay hệ thống phân tán ngày càng phổ biến. Đó là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn trong khoa học máy tính.

Tìm hiểu Tensorflow hướng dẫn chi tiết

30/07/2019

Tensorflow hướng dẫn này sẽ trình bày lý thuyết, hướng dẫn cài đặt Tensorflow và cách sử dụng thư viện Tensorflow để phục vụ bài toán deep learning.

Tìm hiểu denial of service là gì?

23/07/2019

​DOS là một thuật ngữ mà người dùng máy tính thường nghe thấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Denial of service ( DOS) là gì qua bài viết này nhé.