Kiến thức chung

Tìm hiểu Purge là gì?

30/07/2019

Bài viết dưới đây giúp các bạn hiểu được thuật ngữ Purge là gì? Đồng thời giúp các bạn Purge một vài thứ trên trình duyệt, giúp bạn sử dụng chúng tốt hơn.

Keylogger 2017: Đánh giá PcTattletale

30/07/2019

Keylogger là những ứng dụng bí mật đọc tổ hợp phím khi bạn gõ chúng và gửi đến một người xa lạ mà bạn không hề biết. Keylogger tồn tại cho hầu hết mọi loại thiết bị. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng đánh giá một keylogger 2017: PcTattletale. Đây là một trong những keylogger dành cho PC, Android và cả iPhone.

Hệ phân tán là gì? Khái niệm và lợi ích của hệ phân tán

30/07/2019

​Với sự mở rộng công nghệ ngày càng phát triển của thế giới, các hệ phân tán hay hệ thống phân tán ngày càng trở nên phổ biến. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn và phức tạp trong khoa học máy tính.

Tìm hiểu Tensorflow hướng dẫn chi tiết

30/07/2019

Tensorflow hướng dẫn này sẽ trình bày lý thuyết và cách sử dụng thư viện Tensorflow phục vụ bài toán deep learning.

Web Scraping là gì? Những điều chưa biết về Web Scraping

30/07/2019

Web scraping là một quá trình tự động để thu nhập thông tin từ website. Hiện nay phổ biến nhất là kiểu site scraping. site scraping tập trung vào sao chép và đánh cắp thông tin từ các website. Đối với các hành vi tái sử dụng nội dung có thể không được chấp nhận từ chủ sở hữu website.